Human Feedback

Handelsbetingelser

Om virksomheden

Human Feedback opererer online og leverer primært brugerfeedback til virksomheder og organisationer i form af videoer optaget af fjernbrugere. Human Feedback leverer også konsulentarbejde, rekrutteringer mv.

Kontaktoplysninger

www.humanfeedback.dk

Jens Benzonsgade 54B
5000 Odense C
Tlf. 70102080
Mail: support@humanfeedback.dk

Rettigheder ifht. anvendelse af respondentfeedback

Det påhviler såvel Human Feedback som kunden at beskytte respondenters identitet og privatliv i henhold til gældende datalovgivning. Video-optagelserne er KUN til internt brug i virksomheden og må ikke offentliggøres eller anvendes i markedsføringsøjemed. Der kan gøres undtagelser, hvis der er indgået særlig, skriftlig aftale om dette med respondenten forud for optagelsen.

Betaling

Human Feedback modtager betaling for projekter via Dankort/VISA-Dankort, faktura eller forudbetalt konto. Viste priser (på hjemmesiden mv) er i danske kroner og eksklusiv moms. Dog oplyses købsbeløbet inklusiv moms i forbindelse med ordreafgivelse og betaling.

Human Feedback bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

En ordre er leveret, når du som kunde har modtaget feedback fra det ønskede antal brugere i den ønskede målgruppe.

Reklamationsret

Hvis den leverede feedback ikke imødekommer projektets specifikationer bedes du hurtigst muligt rette henvendelse. Afhængig af reklamationens art og udfald aftales genlevering eller delvis / fuld refusion af betalingen.

Kvalitet

Human Feedback’s ‘produkter’ er primært selvstændigt udarbejdet video feedback fra meget forskellige mennesker, hvilket gør det svært at definere faste standarder for kvalitet. Som udgangspunkt gælder følgende:

Teknisk kvalitet

Human Feedback påtager sig ansvar for kvaliteten af lyd og billede i video-optagelserne. Hvis lyd og/eller billede er af så ringe kvalitet, at researcher ikke får rimeligt udbytte af videoen, erstattes videoen inden for 3 arbejdsdage.

Kvalitet i indhold

Human Feedback er ansvarlig for kvaliteten af feedback fra respondenter i vores panel og/eller respondenter som er rekrutteret af os, f.eks. via Facebook.

Vi stiller følgende kvalitetskrav til respondenter:


Hvis respondenten ikke i rimelig grad opfylder ovenstående, erstattes videoen inden for 3 arbejdsdage.

Human Feedback er ikke ansvarlig for kvaliteten af feedback fra dine egne importerede kunder/brugere, med mindre Human Feedback er skyld i den manglende kvalitet. I det tilfælde erstattes videoen inden for 3 arbejdsdage.

Persondata

For at du og din virksomhed kan indgå aftale med Human Feedback, har vi brug for oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, betalingskortoplysninger, mv.

Når du indtaster dine personlige oplysninger på Humanfeedback.dk, bekræfter du samtidig, at Human Feedback kan anvende den indsamlede information til at opfylde vores forpligtelser over for dig og tilbyde dig den service, du forventer. Det drejer sig eksempelvis om meddelelse om teststatus via e-mail, om at kontrollere din kreditværdighed, om at sende dig information osv. Human Feedback kan også få brug for oplysningerne til at komme i direkte kontakt med dig, hvis der opstår problemer i processen.

Human Feedback er dataansvarlig i forhold til både dine og respondenternes personlige oplysninger. Vi har iværksat en række tekniske og organisatoriske forholdsregler, der beskytter dine oplysninger mod eksempelvis tab, manipulation og uberettiget adgang.

Personlige oplysninger, som du har afgivet, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.

Fortrolighed

Human Feedback har adgang til al information du indtaster, når du opretter et projekt. Dette for at vi kan sikre, at indholdet er lovligt og etisk forsvarligt, inden respondenter får adgang.

Såvel Human Feedback som respondenter forpligter sig til, at behandle dit testmateriale fortroligt, og ikke dele information med 3. mand.

Overordnet information om testen, herunder Firmanavn, testens titel og beskrivelse (formuleret af kunden) kan dog indgå i vores løbende panelistrekruttering via Facebook.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage bedes du rette direkte henvendelse til Human Feedback på support@humanfeedback.dk.