Human Feedback

Handelsbetingelser

Om virksomheden

Human Feedback opererer online og leverer primært brugerfeedback til virksomheder og organisationer i form af videoer optaget af fjernbrugere. Human Feedback leverer også konsulentarbejde, rekrutteringer mv.

Kontaktoplysninger

www.humanfeedback.dk

Jens Benzonsgade 54B
5000 Odense C
Tlf. 70102080
Mail: support@humanfeedback.dk

Rettigheder ifht. anvendelse af respondentfeedback

Det påhviler såvel Human Feedback som kunden at beskytte respondenters identitet og privatliv i henhold til gældende datalovgivning. Video-optagelserne er KUN til internt brug i virksomheden og må ikke offentliggøres eller anvendes i markedsføringsøjemed. Der kan gøres undtagelser, hvis der er indgået særlig, skriftlig aftale om dette med respondenten forud for optagelsen.

Betaling

Human Feedback modtager betaling for projekter via Dankort/VISA-Dankort, faktura eller forudbetalt konto. Viste priser (på hjemmesiden mv) er i danske kroner og eksklusiv moms. Dog oplyses købsbeløbet inklusiv moms i forbindelse med ordreafgivelse og betaling.

Human Feedback bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

En ordre er leveret, når du som kunde har modtaget feedback fra det ønskede antal brugere i den ønskede målgruppe.

Reklamationsret

Hvis den leverede feedback ikke imødekommer projektets specifikationer bedes du hurtigst muligt rette henvendelse. Afhængig af reklamationens art og udfald aftales genlevering eller delvis / fuld refusion af betalingen.

Kvalitet

Human Feedback’s ‘produkter’ er primært selvstændigt udarbejdet video feedback fra meget forskellige mennesker, hvilket gør det svært at definere faste standarder for kvalitet. Som udgangspunkt gælder følgende:

Teknisk kvalitet

Human Feedback påtager sig ansvar for kvaliteten af lyd og billede i video-optagelserne. Hvis lyd og/eller billede er af så ringe kvalitet, at researcher ikke får rimeligt udbytte af videoen, erstattes videoen inden for 3 arbejdsdage.

Kvalitet i indhold

Human Feedback er ansvarlig for kvaliteten af feedback fra respondenter i vores panel og/eller respondenter som er rekrutteret af os, f.eks. via Facebook.

Vi stiller følgende kvalitetskrav til respondenter:


Hvis respondenten ikke i rimelig grad opfylder ovenstående, erstattes videoen inden for 3 arbejdsdage.

Human Feedback er ikke ansvarlig for kvaliteten af feedback fra dine egne importerede kunder/brugere, med mindre Human Feedback er skyld i den manglende kvalitet. I det tilfælde erstattes videoen inden for 3 arbejdsdage.

Persondata

For at du og din virksomhed kan indgå aftale med Human Feedback, har vi brug for oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, betalingskortoplysninger, mv.

Når du indtaster dine personlige oplysninger på Humanfeedback.dk, bekræfter du samtidig, at Human Feedback kan anvende den indsamlede information til at opfylde vores forpligtelser over for dig og tilbyde dig den service, du forventer. Det drejer sig eksempelvis om meddelelse om teststatus via e-mail, om at kontrollere din kreditværdighed, om at sende dig information osv. Human Feedback kan også få brug for oplysningerne til at komme i direkte kontakt med dig, hvis der opstår problemer i processen.

Human Feedback er dataansvarlig i forhold til både dine og respondenternes personlige oplysninger. Vi har iværksat en række tekniske og organisatoriske forholdsregler, der beskytter dine oplysninger mod eksempelvis tab, manipulation og uberettiget adgang.

Personlige oplysninger, som du har afgivet, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.

Fortrolighed

Human Feedback har adgang til al information du indtaster, når du opretter et projekt. Dette for at vi kan sikre, at indholdet er lovligt og etisk forsvarligt, inden respondenter får adgang.

Såvel Human Feedback som respondenter forpligter sig til, at behandle dit testmateriale fortroligt, og ikke dele information med 3. mand.

Overordnet information om testen, herunder Firmanavn, testens titel og beskrivelse (formuleret af kunden) kan dog indgå i vores løbende panelistrekruttering via Facebook.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage bedes du rette direkte henvendelse til Human Feedback på support@humanfeedback.dk.

Deltagerbetingelser

Denne aftale ("Betingelser") beskriver forhold og betingelser mellem dig og Human Feedback; et Wilke Venture beliggende Jens Benzons Gade 54B, Odense.
Via din oprettelse af en deltagerkonto accepterer og vedstår du betingelserne og, at du er minimum 15 år gammel. Hvis du ikke vedstår betingelserne i denne aftale og er fyldt 15 år, må du ikke oprette en konto og deltage i tests via Human Feedback.

Har du spørgsmål eller kommentarer bedes du kontakte os på support@humanfeedback.dk.

Hvad forventes der af dig som deltager?

Som testdeltager hos Human Feedback er det din rolle, at levere oprigtig og konstruktiv bruger-feedback til vores kunder. De bruger din feedback til at udvikle og optimere brugervenlighed. Som testdeltager giver du feedback via din computer eller i personlige interviews.
Som tak for hjælpen honoreres du typisk med en kontantbetaling på kr. 100 - 500 afhængig af hvilken indsats, der kræves.

Du er ikke forpligtet til, at deltage i et bestemt antal tests og du kan til enhver tid afbryde en test, hvis du fortryder din tilmelding. Dog kræves der følgende for, at vi udbetaler din honorering:

Uafhængig leverandørstatus

Du agerer som deltager som en uafhængig aktør for Human Feedback. Intet i denne aftale giver dig en kontraktmæssig status som ansat, agent eller på anden vis repræsentant for Human Feedback. Du er ikke via aftalen berettiget til goder udover den aftalte honorering i f.b.m. den enkelte test, undersøgelse eller interview, og du alene er ansvarlig for betaling af skat af din honorering.

Human Feedback’s kunder, for hvem du medvirker i tests og/eller interviews, skal anses som en 3. part tilgodeset af denne aftale. Det betyder, at hvis din optræden eller handling bevidst er til skade for kunden, kan kunden kræve sin ret via denne aftale.

Proprietær information

Du vedstår gennem denne aftale, at du via deltagelse i tests og/eller interviews opnår viden om Human Feedback, kunder, udviklingsprojekter, services, produkter og andre testobjekter, som du skal behandle fortroligt. Du vedstår og anerkender, at denne information, ideer, services, produkter, software mv. (i det følgende kaldet ‘proprietær information’) kan være beskyttet af rettigheder og lovgivning og derfor skal forvaltes fortroligt.

Ejerskab af proprietær information

Human Feedback ejer alle rettigheder ifht. dine tests inkl. video- og lydoptagelser, skriftlige tilbagemeldinger, konklusioner, forslag, kommentarer og andre testrelaterede rapporteringer fra dig i forbindelse med gennemførelse af tests under denne aftale. Du overgiver via denne aftale rettigheder til ideer, udviklinger, forfatterskaber, knowhow (patent eller ej) som du bidrager med i din rolle som testdeltager. Du indvilliger via denne aftale i, at imødekomme alle rimelige forespørgsler fra Human Feedback, bekostet af Human Feedback, der støtter, beskytter og/eller forsvarer sådanne rettigheder. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne aftale, skal intet der er tilvejebragt eller oplyst i forbindelse med tests og interviews opfattes som overdragelse af Human Feedbacks, vores kunders eller anden parts ejendomsrettigheder.

Brug af - og begrænset licens til - proprietær information:

Med forbehold for bestemmelserne i denne aftale giver Human Fedback dig en personlig licens til anvendelse af proprietær information udelukkende til at gennemføre tests og/eller interviews på vegne af Human Feedback og vores kunder og i overensstemmelse med enhver vejledning eller dokumentation fra Human Feedback.
Eventuel underliggende software, oplysninger eller andre andre elementer du får tilgang til, anses for at være en del af den proprietære information og er derfor underlagt alle ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne aftale som vedrører proprietær information. Du accepterer, at du kun må anvende den proprietære information i testøjemed i Human Feedback regi, og at du ikke må anvende eller reproducere samme eller lignende dele af de proprietære oplysninger, ideer, teknologier, relateret software eller dele heraf i andre sammenhænge. Du accepterer, at du ikke vil kopiere eller eksportere nogen proprietær information, dele heraf eller produkter.

Fortrolighed

Al proprietær information relateret til tests og interviews hos eller via Human Feedback er yderst fortrolig. Ved accept af denne aftale, accepterer du at beskytte og holde oplysninger som leveres, anvendes eller opstår fortrolige. Du accepterer, at du ikke må bruge, dele eller offentliggøre proprietær information i andre sammenhænge, med mindre den proprietære information bliver en del af det offentlige domæne, eller du tildeles særlige rettigheder, som ikke er omfattet af denne aftale.

HumanFeedback’s kunder er tredje part i denne aftale hvilket betyder, at de kan håndhæve disse fortrolighedsforpligtelser direkte imod dig. I nogle tilfælde kan vores kunder også kræve, at du accepterer en fortrolighedsaftale (NDA) forud for en test. Uden at begrænse de her beskrevne betingelser accepterer du dermed specifikt, at sikre fortrolighed og ikke afsløre eller diskutere oplysninger for/med nogen, ej heller familiemedlemmer.

Din egen datasikkerhed/fortrolighed

Dine personlige oplysninger videregives/anvendes kun i anonymiseret form. Internt anvender vi f.eks. dine personlige oplysninger til at afgøre, om du passer på en bestemt målgruppe, til at sende dig testinvitationer og andre informationer og til at udbetale din honorering. Læs mere om din datasikkerhed/fortrolighed her.